Anmälan: "Språket på väg" - tre perspektiv: forskarens, lärarens och elevens (15/5 -19)


Ewa Bergh Nestlog inleder med forskarperspektiv på bedömningsstödet Språket på väg.

Inga-Lill Mårtensson och Helena Pärpe, Sturebyskolan, presenterar i föreläsningen hur de arbetar med bedömning i svenska i åk 7-9. Det blir praktiknära exempel på hur lärare kan arbeta på vetenskaplig grund med materialet Språket på väg. Vi får veta mer om ”hur det blir när de gör som de gör” och de utvecklar ett begrepp de använder; begreppet ”skav”. Begreppet handlar om allt de vill och planerar för sina elever och sin undervisning men som inte riktigt blir som de tänkt. Vi får veta mer om hur de arbetar med områdena ”samtala och lyssna, läsa och skriva” med tips om hur man lättast gör för att komma igång samt lite prova-på med matriserna. Föreläsningen ger dig inblickar i litteratursamtal, lässtrategier, metareflektioner och Inga-Lill och Helena delar med sig av sina och elevernas reflektioner.

Avslutningsvis knyter Ewa, Inga-Lill och Helena ihop föreläsningen. Utrymme kommer också att ges för frågor och diskussioner tillsammans med Ewa, Inga-Lill och Helena.

Inga-Lill och Helenahar under läsåret 2018/19 undervisat i åk 7-9.

Presentationer:
Ewa Bergh Nestlog, fil.dr. Linnéuniversitet, Växjö.
Inga-Lill Mårtensson, legitimerad lärare svenska, Sturebyskolan, Stockholm.
Helena Pärpe, legitimerad lärare svenska, Sturebyskolan, Stockholm.

Dag och tid: Onsdag 15/5 kl. 15.45 - 17.45.
Plats: Vi är på Hantverkargatan 2F i en lokal som heter Insikten.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut löpande dock senast veckan före.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.