Anmälan: Ewa Skantz Åberg - forskarföreläsning 9e oktober 2019


Höstens andra föreläsning med Ewa Skantz Åberg erbjuds onsdag den 9e oktober och rubriken är ”Att stimulera barns intresse för skriftspråket genom leken".

Förskoleklassens undervisning ska ta utgångspunkt i elevernas intresse för att utmana och inspirera dem till nya upptäcker och kunskaper på ett lekfullt sätt. Undervisningen ska även ge elever möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk. Hur kan vi då uppmuntra och stimulera deras intresse för skriftspråket genom leken på ett integrerat sätt? Föreläsningen baseras på aktuell forskning.

Ewa Skantz Åberg är filosofie doktor har en lärarexamen i svenska för grundskolans tidigare år. Hon har varit verksam som lärare i förskoleklassen och i de första skolåren. Nu undervisar Ewa bland annat på förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan klockan 14.00-16.30.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.