Anmälan: Monika Lång och Jessica Ekberg 1a oktober 2019


Kom och låt dig inspireras av hur Monika Lång och Jessica Ekberg arbetar i förskoleklass.

Det knackar på dörren. Eleverna drar spänt efter andan. Det är måndag morgon och eleverna vet precis vad som väntar. Bakom dörren väntar en hemlig gäst med sin hemliga bokstav. Dörren öppnas och där står Iskalla Ivar…

2017 blev Jessica och Monika belönade med Helge-priset för sin ämnesövergripande undervisning utifrån bokstavsteman. Föreläsningen ger exempel på hur man kan arbeta lustfyllt och ämnesövergripande med ett stort utrymme för estetiska lärprocesser. Utvecklingen av deras undervisning runt bokstavsteman fortsätter. Nya bokstavspersoner dyker upp i undervisningen allteftersom och elevernas intressen får vara med och styra.

Monica och Jessica presenterar i föreläsningen:
• hur de planerar terminer och veckor utifrån bokstavsteman
• exempel på hur olika bokstäver och teman lyfts in i olika ämnen
• elevernas delaktighet och intressen – en viktig del av vår undervisning

De tar också upp hur de arbetar med kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” inom ramen för sin ordinarie undervisning.

Monika Lång och Jessica Ekberg , är förskoleklasslärare och arbetar Råtorpsskolan i Karlstad. De har också gett ut boken Bokstavstema där de beskriver sitt arbetssätt.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan klockan 14.00-16.00.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Jag är skolans läs- och språkutvecklare

Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv din e-post adress

Jag är nåbar på följande telefonnr:

Ange din skola

Jag arbetar främst som

Jag arbetar huvudsakligen i de

Övrigt (information, synpunkter, önskemål o.likn.)

Made with Textalk Websurvey