Anmälan: Jens Dietrichson - forskarföreläsning 21a oktober 2019


Föreläsningens rubrik Effektiva insatser för yngre elever med risk för lässvårigheter tar upp en fråga som många lärare söker svaret på. Jens Dietrichson har forskat kring just denna fråga och i hans föreläsning får vi veta vad han funnit.

I föreläsningen presenterar Jens Dietrichson resultat från Läsklar-studien och 3 systematiska forskningsöversikter. Jens beskriver Läsklar, en multisensorisk metod ämnad att hjälpa elever i förskoleklass och årskurs 1; elever som har stor risk att hamna i lässvårigheter. Han presenterar också resultat från ett randomiserat fältexperiment i 12 skånska skolor där effekten av Läsklar undersöktes. Resultaten från Läsklar-studien belyses med utgångspunkt i 3 systematiska forskningsöversikter av den internationella forskningslitteraturen om effektiva insatser för elever i riskgrupper. Jens ger också exempel på, utifrån resultaten från Läsklar-studien, vilka typer av insatser som har kunnat lyfta elever med lässvårigheter.

Jens Dietrichsson Jens Dietrichson är doktor i nationalekonomi och forskare på VIVE-The Danish Center for Social Science Research. VIVE är ett oberoende forskningsinstitut under Ekonomi- och Inrikesministeriet i Danmark. Jens forskar primärt om insatser i skola och förskola för elever i riskgrupper. Forskningen bedrivs genom att göra dels forskningsöversikter, dels randomiserade fältexperiment och andra effektstudier.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan klockan 14.00-16.00.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Jag är skolans läs- och språkutvecklare

Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv din e-post adress

Jag är nåbar på följande telefonnr:

Ange din skola

Jag arbetar främst som

Jag arbetar huvudsakligen i de

Övrigt (information, synpunkter, önskemål o.likn.)

Made with Textalk Websurvey