Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTSEnkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.