Stormöte 191024

Med en Exit ticket kan vi som planerat mötet dels få redan på hur värdefullt det var, men också om vårt upplägg runt mötet - varför vi träffades - var tillräckligt tydligt.

Jag arbetar i enheten

Jag arbetar huvudsakligen

Vad är syftet med diskussionerna i projektet Pratglad?

.

Har du redan nu en idé till ett dilemma som vi skulle kunna prata om på ett stormöte?

Alla dilemman vi använder kommer att skrivas om, anonymiseras. .

Vi hade en bra diskussion i min grupp, den var värdefull för mig

.

Jag tror att det här var en värdefull diskussion för Årstaskolan

.

Dessutom vill jag säga

.

Made with Textalk Websurvey