Stormöte190918 - projekt pratglad

Här är en första möjlighet att återkoppla hur det känns att jobba med projektet Pratglad under den här hösten.

Jag arbetar i enheten

Jag arbetar huvudsakligen

Vilka av de syften som Kalle presenterade tycker du är viktigast för dig?

.

Har du några farhågor inför projektet, är det något som du känner dig tveksam inför?

Beskriv kort hur uppfattar du syftet med dagens stormöte .

För mig känns projekt Pratglad som en bra idé, jag tror jag kommer få nytta av det vi pratar om på de här mötena

.

För mig känns projekt Pratglad behövs på Årstaskolan, att vi kommer få nytta av det vi pratar om.

.

Dessutom vill jag säga

.

Made with Textalk Websurvey