SKUTT 191024

Med en Exit ticket kan vi som planerat mötet dels få redan på hur värdefullt det var, men också om vårt upplägg runt mötet - varför vi träffades - var tillräckligt tydligt.

Jag arbetar i enheten

Jag arbetar huvudsakligen

Vad har vi gjort på SKUTT idag?

.

Varför har vi haft det här mötet?

Beskriv kort hur uppfattar du syftet med dagens SKUTT. .

Det vi har pratat om på det här mötet var viktigt, det var värdefullt för mig

.

Jag tror att det här var ett värdefullt möte för Årstaskolan

.

Dessutom vill jag säga

.

Made with Textalk Websurvey