Anmälan till tävlingen "En bok i världen" läsåret 19/20

Tävlingen "En bok i världen" är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Skansen och ALMA (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne). Syftet är att locka till läsning av litteratur från olika delar av världen. Temat för läsåret 2019/2020 är: Tillsammans Som pedagog kan du låna gruppuppsättningar av böcker från olika delar av världen som är särskilt inköpta till tävlingen från Cirkulationsbiblioteket. I Mångspråksbibliotek finns det även böcker på andra språk att låna via skolbiblioteket. För mer info kontakta Cirkulationsbiblioteket kia.knutsson-norberg@stockholm.se. Observera! att med din anmälan får du en bok som inspiration till dig som pedagog och att du förbinder dig att lämna in ett bidrag från din klass/grupp. Information kring Barn och böcker, litteraturlistor etc hittar du på: https://pedagog.stockholm.se/svenska/tavlingen-en-bok-i-varlden/anmal-dig-till-barn-och-bocker/ Om du skulle bli sjuk och ni ej kan delta i tävlingen så ska detta meddelas till: therese.flodqvist@stockholm.se

Ange skolans namn

Ange vilken klass/grupp som tävlar, t ex 5A.

Ange namn på ansvarig pedagog för klassen.

Ange din mailadress till arbetet.

Ange namn på det Stadsdelsbibliotek som ni lämnar in klassens/gruppens tävlingsbidrag på.

Ange namn på den som är kontaktperson för läsutveckling på din skola.

Har du tidigare deltagit i tävlingen med någon klass/grupp?

Välj vilken tävlingskategori din klass/grupp tävlar i. Har du särskild undervisningsgrupp, SU-grupp eller CSI-grupp, så avgör du som pedagog vilken tävlingskategori som är mest lämplig för din grupp. Vid frågor om detta, kontakta lena.fontin@stockholm.se

Made with Textalk Websurvey