Medgivande Legimus

När du skickar in uppgifterna nedan ger du som vårdnadshavare ditt medgivande till att barnet registreras som användare av Legimus. Uppgifterna skickas till skolbibliotekarien som sköter registreringen. Mentor meddelas när allt är klart. Du tar ansvar för att ditt barn följer avtalet för Legimus och håller dig informerad om eventuella ändringar.

Elevens för och efternamn

.

Elevens personnummer eller LMA-nummer (för asylsökande)

.

Födelsedatum och giltighetstid för LMA-nummer (för asylsökande)

Om eleven inte har ett personnummer behöves dessa LMA-uppgifter

Elevens e-postadress

Legimuskontot kommer att kopplas till den här adressen. Vi rekommenderar en adress eleven själv har tillgång till så hen kan ändra lösenord vid behov, till exempel skolmailen.

Elevens önskade lösenord

Det går att byta när ni vill via www.legimus.se

Elevens mentor

Vårdnadshavarens för- och efternamn

Vårdnadshavarens födelsedatum (år månad dag)

Vårdnadshavarens e-postadress

För kontakt med skolbibliotekarien vid behov.

Godkännande

All information om det du godkänner finns på sidan arstaskolan.org/legimus.

Made with Textalk Websurvey