Medgivande Legimus

När du skickar in uppgifterna nedan ger du som vårdnadshavare ditt medgivande till att barnet registreras som användare av Legimus. Uppgifterna skickas till skolbibliotekarien som sköter registreringen. Mentor meddelas när allt är klart. Du tar ansvar för att ditt barn följer avtalet för Legimus och håller dig informerad om eventuella ändringar.

Barnets för och efternamn

.

Barnets personnummer (xxxxxxxx-xxxx). För asylsökande: LMA-nummer (xx-xxxxx)

Födelsedatum och giltighetstid för LMA-nummer (för asylsökande)

Om barnet inte har ett personnummer behövs dessa LMA-uppgifter.

Barnets e-postadress

Vi rekommenderar att en e-postadress barnet själv har tillgång till, till exempel elevmailen. Om vårdnadshavares e-postadress används kan eleven inte själv skicka efter nytt lösenord vid behov utan vårdnadshavare måste kontaktas om tekniken strejkar under skoltid.

Jag godkänner att ansvarig pedagog tar del av lösenordet för att stödja Legimusanvändandet i skolan.

Önskat lösenord

Lösenordet måste bestå av minst 6 tecken och det får endast innehålla bokstäverna a till z eller siffror. Det går att byta när ni vill via www.legimus.se. Om ni ger medgivande till ansvarig pedagog att hjälpa barnet hålla koll på lösenordet kan det komma ändras i samråd med barnet.

Barnets mentor

Vårdnadshavarens för- och efternamn

Vårdnadshavarens födelsedatum (xxxxxxxx)

Vårdnadshavarens e-postadress

För kontakt med skolbibliotekarien vid behov.

Godkännande

Legimus användaravtal hittar du på arstaskolan.org/legimus.

Made with Textalk Websurvey