Nominering inför fyllnadsval till fakultetsnämnden, Medicinska fakulteten / Nomination for By-elections of deputies to the Faculty Board, Faculty of Medicine

Här kan du som anställd vid Medicinska fakulteten nominera 1) inför fyllnadsval gällande två gruppsuppleanter till de vetenskapligt kompetenta lärarna i Medicinska fakultetsnämnden (gruppsuppleanterna ska vara en man och en kvinna enligt rektors regler) och 2) inför rektors beslut gällande en suppleant till den externa ledamoten i Medicinska fakultetsnämnden (suppleanten bör vara en man, enligt rektors regelverk, eftersom den externa ledamoten är en kvinna). / Employees at the Faculty of Medicine can now nominate for 1) the by-election of two deputies for the tenured faculty representatives on the Faculty Board at the Faculty of Medicine (the deputies must be one man and one woman according to the regulations set by the Vice-Chancellor) and for 2) one deputy for the external member of the Faculty Board (the deputy ought to be a man, according to the regulations set by the Vice-Chancellor, since the external member is a woman). Nominering ska ske senast den 31 oktober 2019, kl 24.00. Final day for nominations is 31st of October, 2019, at midnight.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.