Trasig enhet

Det här formuläret fyller mentor i tillsammans med eleven om en enhet, till exempel dator eller iPad har gått sönder eller försvunnit.

Jag heter som fyller i det här formuläret heter (mentor för eleven)

.

Elevens namn, klass och personnummer

.

Vårdnadshavarens namn, adress, mejladress och personnummer

Be eleven fylla i den informationen de känner till, resten får vi leta efter .

Vilken sorts enhet handlar det om

.

Ange ID för den här enheten

Dator: Asset nr, börjar på COS... iPad: Ange typ och serienummer (finns inne i paddan, under inställningar, annars smått på baksidan) Om enheten är försvunnen går det förstås inte att ange ID. .

Beskriv vad som har hänt

Ange tid, plats, händelseförlopp och vika skador som uppstått.

Låg datorn i sitt fodral när den gick sönder?

.

Övrig information

.

Made with Textalk Websurvey