Pratglad

Här kan du skicka in idéer och konkreta förslag på hur vi kan arbeta med projektet Pratglad. Du behöver inte fylla i alla rutor.

Mitt namn (frivilligt)

.

Det här har jag funderat på och skulle vilja dela med er som leder projektet Pratglad.

.

Här är ett förslag till dilemma att ta upp på ett stormöte.

.

Här är en idé för ett upplägg på något av våra stormöten (annat än dilemmadiskussion)

.

Made with Textalk Websurvey