Specialpedagogiskt café med Kulturträff, 2020-03-04


Under kvällen får du se föreställningen Hej Hyper – en musikal om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) för förskoleklass–årskurs 3. Därefter föreläser Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinksskolan som arbetat med att ”NPF-säkra” sin skola, en skola som möter alla elevers variationer. Skoldatateket knyter an till temat och berättar om sin verksamhet samt visar praktiska exempel på hur du kan möta dina elevers olikheter.


Tid: 2020-03-04, 17.00-20.00
Plats: Teater De Ville, Pipersgatan 4
Sista anmälningsdatum: 2020-03-01
Målgrupp: Pedagoger, fritidspedagoger och skolbibliotekarier i Stockholm, åk F-9

Avanmälan görs via mail till medioteket@stockholm.se

Anmälan är bindande. För oanmäld frånvaro debiteras 350 kronor. För att vi ska kunna hantera din anmälan behöver vi hantera dina personuppgifter. Det gör vi enligt gällande integritetslagstiftning och riktlinjerna för behandling av personuppgifter i Stockholms Stad.  

#

Mina uppgifter (obligatorisk *)

Förnamn *
Efternamn *
E-postadress (arbetsmail) *
Bekräfta E-postadress *
Telefonnummer
Huvudman (vi accepterar endast anmälningar från dig som arbetar inom Stockholms stad) *
 
Skolform *
 
- Namn på förskola/skola/annat *
Yrkesroll/funktion *
- Annan roll
Info till arrangören (ex. hörselslinga)
Vegetariskt
 
Eventuell allergi eller annan specialkost

Anmälan har nått sitt maximala antal och är fullsatt. Vill du bli uppsatt på en väntelista så maila medioteket@edu.stockholm.se

Made with Textalk Websurvey