Specialpedagogiskt café med Kulturträff, 2020-03-04


Under kvällen får du se föreställningen Hej Hyper – en musikal om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) för förskoleklass–årskurs 3. Därefter föreläser Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinksskolan som arbetat med att ”NPF-säkra” sin skola, en skola som möter alla elevers variationer. Skoldatateket knyter an till temat och berättar om sin verksamhet samt visar praktiska exempel på hur du kan möta dina elevers olikheter.


Tid: 2020-03-04, 17.00-20.00
Plats: Teater De Ville, Pipersgatan 4
Sista anmälningsdatum: 2020-03-01
Målgrupp: Pedagoger, fritidspedagoger och skolbibliotekarier i Stockholm, åk F-9

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.