Anmälan: Barbro Westlund - forskarföreläsning 20e februari 2020


Föreläsningens rubrik är Att undervisa för livslångt lärande. Didaktiska perspektiv vilket också är titeln på Barbro Westlunds senaste bok.

Barbro Westlund presenterar i föreläsningen följande:
Att undervisa för livslångt lärande innebär att aktivt och medvetet skapa rika undervisningssituationer som står i överensstämmelse med FN:s och EU:s riktlinjer om att ta aktivt ansvar för att verka för en hållbar framtid. Barbro beskriver i sin föreläsning vad dessa riktlinjer innebär. Hon gör det genom att koppla aktuell forskning till både ett allmändidaktiskt och ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Under föreläsningen ges flera förslag på ett urval av de över 50 undervisningsmodeller som finns med i hennes senast utgivna bok Att undervisa för livslångt lärande. Didaktiska perspektiv (Natur & Kultur). Boken har precis kommit ut nu i januari 2020.

Undervisningsmodellerna som presenteras i boken är alla evidensbaserade och lätta att omsätta till klassrumspraktik. De utgår från konkreta exempel som kan generaliseras, vilket gör dem användbara inom olika ämnesområden och årskurser.

Barbro Westlund är filosofie doktor i didaktik samt lektor i läs och skrivutveckling vid Stockholms universitet.

Lokal: Medioteket i Storavan
Dag: torsdag 20e februari
Tid: vi håller på mellan klockan 14.00-16.30.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.