Anmälan: Att utveckla leken som pedagogiskt verktyg - 13e februari 2020


Föreläsningens rubrik är Att utveckla leken som pedagogiskt verktyg.

Marie Ekeroth Mahrs och Eva Svärd presenterar i föreläsningen hur de arbetar med följande moment:
• Lekens lotteri
• Hur de lär barnen att leka i nya konstellationer
• Leklådor
• Hur de lärt sig stödja eleverna på olika sätt
• Hur de gått från görande till lärande

Marie Ekeroth Mahrs och Eva Svärd är grundlärare med inriktning mot fritidshem, det vill säga fritidspedagoger och de arbetar både på fritidshem och i skolan.

Längtar du efter lära dig mer om hur du kan arbeta med leken som pedagogiskt verktyg så är detta föreläsningen för dig!

Lokal: Medioteket i Storavan
Dag: torsdag 13e februari
Tid: vi håller på mellan klockan 14.00-16.00.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut.

Föreläsningen är öppen för lärare anställda i Stockholm stads grundskolor och är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.