Föräldraenkät förskolor läsåret 2019-2020

= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar
Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.