Sommarfritids 2020

Här anmäler du som är förälder ditt behov av fritids under sommarlovet. Du kan bara anmäla ditt barn om hen redan går på fritids eller i fritidsklubben. Sista dag att anmäla är onsdagen den 22 april.

Mitt barn heter

Problem att ange telefonnummer?

På vissa plattformar eller webbläsare (t ex smarttelefon Samsung), kan det ibland bli problem att skriva in siffror i rätt rutor - i så fall kan du skriva in dessa uppgifter i fältet övrig information.

Mitt barn går i klass (under vårterminen 2020)

Jag som anmäler barnet heter

Mitt barn får gå hem själv utan att ringa först

Mitt barn kan simma 50 meter

Övrig information

Här kan du skriva in telefonnummer (om det inte fungerar på nästa sida), viktig information om ditt barn, till exempel allvarliga allergier eller om du vill ange olika lämna/hämta-tider olika veckor

Denna enkät innehåller flera grupper.

  • Nästa grupp
  • Made with Textalk Websurvey