Intresseanmälan Språkpaketet 2020/21


Här kan du anmäla ditt och din skolas intresse för att delta i Språkpaketet läsåret 2020/21. Denna anmälan är inte bindande. Om många är intresserade av att delta kommer vi att göra ett urval.

Utvalda skolor får närmare information riktad till skolledare tillsammans med en lärare. Tidigare år har vi haft separata informationsmöten men under rådande omständigheter ordnar vi informationen till berörda på annat sätt som exempelvis via Teams.

Välkommen med din intresseanmälan!

/Toura och Carola

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Jag är skolledare för min skola med följande funktion

Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv din e-post adress

Jag är nåbar på följande telefonnr:

Skriv vad din skola heter

Ange hur många lärare du uppskattar ska delta. Du behöver inte ange några namn bara antal.

Övrigt (information, synpunkter, frågor o.likn.)

Made with Textalk Websurvey