Intresseanmälan Språkpaketet 2020/21


Här kan du anmäla ditt och din skolas intresse för att delta i Språkpaketet läsåret 2020/21. Denna anmälan är inte bindande. Om många är intresserade av att delta kommer vi att göra ett urval.

Utvalda skolor får närmare information riktad till skolledare tillsammans med en lärare. Tidigare år har vi haft separata informationsmöten men under rådande omständigheter ordnar vi informationen till berörda på annat sätt som exempelvis via Teams.

Välkommen med din intresseanmälan!

/Toura och Carola

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.