Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50% Period: 2020-11-02 – 2021-01-15. Last day for application: 2020-10-09Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.