Planning research and writing successful applications, 7,5 hp, 50% Course period: November 4 – December 16, 2020 Last day for application: October 16, 2020Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.