Nominering till fakultetsnämnden, Medicinska fakulteten / Nomination for Members to the Faculty Board

Här kan du som anställd vid Medicinska fakulteten nominera följande till fakultetsnämnden: prodekan, sex vetenskapligt kompetenta ledamöter till fakultetsnämnden samt en extern ledamot och en suppleant till denne. Nominering senast: 2020-12-18, kl 24.00. // Employees can now nominate following members to the Faculty Board at the Faculty of Medicine: Deputy Dean (prodekan), six scientifically competent teachers and one external member and a deputy to her/him. Final day for nominations is 18th December 2020, at midnight.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.