Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 % Course period: Week 22-22 2021. Last day for application: March 5.Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.