Anmälan till Dialog nationella minoriteter 4 april 2022Plats: Digitalt via Teams

Sista anmälningsdag 30 mars

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.