Anmälan till utbildning i svenska som andraspråk för lågstadielärare lå 24/25

Skolledare anmäler namn och mailadress på deltagande lärare. Skolor som anmäler fler lärare har förtur till platserna.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.