Välkommen till E-p@nelen!


Sedan valet 2006 deltar 3 000 personer i vår medborgarpanel för att stötta svensk forskning om opinionsbildning och väljarbeteende. Här kan du anmäla dig för att vara med!

I samband med europaparlamentsvalet i juni 2009 genomför vi en vetenskaplig och opartisk panelundersökning i fyra steg. Under några veckor i maj-juni 2009 kommer vi skicka ut fyra korta webb-enkäter till dig. Vi som står bakom undersökningen är forskare verksamma inom Valforskningsprogrammet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Dina svar är viktiga för oss! Svaren från E-p@nelen ligger till grund för metodutveckling och analyser i vetenskapliga rapporter, uppsatser och avhandlingar. Resultaten presenteras i form av tabeller och figurer. Svaren är anonyma och det framgår aldrig vad någon enskild person har svarat.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.