Förtida röstning i SverigeInför 2006 års allmänna val flyttades ansvaret för den förtida röstningen från Posten AB till Sveriges kommuner. Reformen förbättrade många väljares möjligheter att rösta i förtid. I Förtida röstning i Sverige undersöks om en ökad tillgänglighet och mångfald av röstmottagningsställen hade några effekter på enskilda väljares röstbenägenhet: Bidrog förtidsröstningsreformen till ett ökat valdeltagande i Sverige?

Analyserna bygger på de svenska valundersökningarna som genomförs i samband med varje folkomröstning, riksdagsval och Europaparlamentsval i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.