Föreningen för samhällsplanering

På uppdrag av Föreningen för Samhällsplanering (FFS) genomför kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet en enkätstudie med syfte att undersöka medlemmarnas delaktighet i föreningens verksamheter och uppfattningar om föreningens framtida verksamhetsfält. Din medverkan är frivillig och alla svar behandlas konfidentiellt. Vi (styrelsen i FFS) är dock tacksamma för alla svar vi kan få. Styrelsen har en strävan att analysera verksamheten och att förbättra dialogen med medlemmarna. Denna enkät är en del i detta arbete och därför är alla svar viktiga. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter. Den praktiskt ansvariga för själva enkätarbetet är Olle Stjernström. Har ni frågor eller funderingar som rör enkäten så får ni gärna kontakta Olle. olle.stjernstrom@geography.umu.se Tack för att du tar dig tid att besvara frågorna!

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.