Rekryteringsenkät www.mod.gu.se

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.