VAD ÄR EFFEKTIV UNDERVISNING?

Föreläsning med Jan Håkansson utifrån rapporten Synligt lärande. 22 mars kl 13.30-16.15. Föreläsningen äger rum i Åsö gymnasiums aula, Blekingegatan 55. Föreläsningen är gratis för personal inom Stockholm stads skolor. Den bekostas av utvecklingsprojektet Bedömning & betyg.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.