Förfrågan om visning och bildverkstad

Typ av visning / bildverkstad

Språk

Önskemål om visningen

T.ex. alla utställningar eller någon särskild, husets arkitektur, presentation av konstnärligt campus.

Företag / Förening / Grupp / Organisation

Uppskattat antal personer?

Övriga upplysningar

Tid och datum - förstahandsval (måndagar stängt)

Tid och datum - andrahandsval (måndagar stängt)

Tid och datum - tredjehandsval (måndagar stängt)

Faktureringsadress

Priser finns på www.bildmuseet.umu.se/boka_visning. OBS att visningar under öppettid är gratis för personal- och studentgrupper internt inom Umeå universitet (gäller ej konferensgrupper).

Organisationsnummer eller personnummer

Behöver inte anges av enheter inom Umeå universitet

Kontaktperson

E-postadress

Telefonnummer, gärna mobil

Made with Textalk Websurvey