Anmälan för medarbetare till Årshögtidens ceremoni och bankett 21 oktober 2017
Registration for staff members to the Annual Celebration 21 October 2017

= Frågan är obligatorisk
= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar
Ceremonin äger rum kl. 17.00–19.00 i Aula Nordica och banketten kl. 19.00–02.00 i restaurang Universum.

The ceremony takes place in Aula Nordica at 17:00–19:00 and the banquet in restaurant Universum at 19:00–02.00.

Du får veta i början av oktober om du/ni får plats vid banketten. Alla som deltar vid bankettent får en reserverade plats vid ceremonin.

You will get information in the beginning of October if there were seats available for the banquet . Everyone attending the banquet will also get a reserved seat at the ceremony.

Personuppgifter/ Personal data
Namn/ Name
E-post/ E-mail
Institution /Deptarment
Telefon/ Phone
Matallergi / Food allergy
Vegetarisk kost/ Vegetarian diet
Alkoholfri dryck / Alcohol-free alternatives

Uppgifter om ev. medföljande/ Information about accompanying guest
Namn/ Name
Matallergi / Food allergy
Vegetarisk kost/ Vegetarian diet
Alkoholfri dryck / Alcohol-free alternatives

Jag (med ev. gäst) vill vid middagen helst sitta vid samma bord som
I (and my guest) would like to sit at the same table as

Betalning/ Payment
Ange om du betalar som privatperson eller om institutionen betalar.Kostnad 900 kr/person.
State if you will pay yourself or if you department will pay. The Price: 900 SEK/person.
Privatperson / Private person  Internfaktura / Internal invoice