KSV2015_Utmaning 1_Köpfri månad

Här antar du utmaningen "köpfri månad" samt väljer nivå. Örebro kommun kommer att lagra dina personuppgifter, men bara använda dem för det aktuella projektet. Du får särskilt ange om du vill ha information om Klimatsmart vardag även fortsättningsvis.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.