HÖSTEN 2016 FEKU seminarium Hur kunskap får liv

Välkommen till en verkstad för universitetspedagoger från olika discipliner och verksamheter som är intresserade av att utveckla arbetssätt och arbetsformer samt diskutera möjligheter att arbeta kreativt och stimulerande i olika undervisningssituationer. Max 20 deltagare.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.