Masugnens konferensverksamhet

= Frågan är obligatorisk
= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar
Utvärdering av Masugnens konferensverksamhet
Som en del av vårt kvalitetsarbete önskar vi din hjälp att besvara några frågor om vår konferensverksamhet.

Stort tack för dina svar!
Med vänliga hälsningar Masugnen

Namn:

Vilken lokal var bokad?

Vilken är din uppfattning om följande faktorer....
Skalan går från 1-4. Markera din uppfattning.
1= Mindre bra, 2= Ganska bra, 3= Bra, 4= Mycket bra
  1 2 3 4
bemötande (personal)?
service (hjälpsamhet)?
lokalens iordningställande?
den tekniska utrustningen?

Motivera gärna ditt svar:

Vilken är din uppfattning om förtäringen?
Skalan går från 1-4. Markera din uppfattning.
1= Mindre bra, 2= Ganska bra, 3= Bra, 4= Mycket bra
  1 2 3 4 Ej aktuellt
Förmiddagsfika
Lunch
Eftermiddagsfika

Motivera gärna ditt svar:

Vad anser du om bokningsförfarandet vad gäller...
Skalan går från 1-4. Markera din uppfattning.
1= Mindre bra, 2= Ganska bra, 3= Bra, 4= Mycket bra
  1 2 3 4
tydlighet?
tillgänglighet?
svarstid?

Motivera gärna ditt svar:

Skulle du rekommendera vår konferensverksamhet till andra?
Ja  Nej  Vet inte

Övriga synpunkter som kan förbättra vår verksamhet:

Motivera gärna ditt svar:

Denna enkät innehåller flera grupper.