Elevinformation inför skolstarten
För att vi på Bromstensskolan ska kunna ge ditt barn en bra start i skolarbetet, försöker vi få en så tydlig bild som möjligt av ditt barns styrkor, förmågor och behov. Informationen är förstås bara till för oss på skolan, vi kommer inte att dela den med andra. Välj själv vilka frågor du vill svara på.

= Frågan är obligatorisk
Mitt barns namn

Mitt namn, jag som fyllt i uppgifterna

Vilka är ditt barns starkaste förmågor eller egenskaper?

Vilka är ditt barns starkaste ämnen och varför tror du det är så?

Hur tror du att vi i skolan lättast får ditt barn intresserat och engagerat i skolarbetet?

Anser du att ditt barn behöver något speciellt stöd av oss i skolan?

Är det något du tycker vi bör känna till när det gäller ditt barns sociala utveckling?

Hur uppfattar du ditt barns relationer med andra barn i klassen?

Finns det annan viktig information som vi på Bromstensskolan bör känna till om ditt barn?