Förfrågan om skolprogram

Typ av visning / bildverkstad

Önskat skolprogram / utställning

Förskola / Skola

Uppskattat antal elever / förskolebarn?

Ålder / årskurs, program, inriktning?

Tid och datum - förstahandsval (tisdag-torsdag 9-16)

Tid och datum - andrahandsval (tisdag-torsdag 9-16)

Tid och datum - tredjehandsval (tisdag-torsdag 9-16)

Övriga upplysningar

Kontaktperson

E-postadress

Telefonnummer, gärna mobil

Made with Textalk Websurvey