Svenska   English   Polski

Webbenkäter, undersökningar, datainsamling och uppföljning.

Websurvey

I mer än ett decenium har våra kunder genomfört webbenkäter med Textalk Websurvey.
Bland våra kunder finns myndigheter, kommuner, universitet, skolor och privata företag.

Med Textalk Websurvey kan du enkelt och effektivt genomföra alla slags undersökningar på Internet. Programmet är webbaserat och all administration sköter du via en vanlig webbläsare.

Skapa din demo här - helt gratis


Visa mallen

  • Lång erfarenhet av enkätverktyg och genomförande av enkäter på webben.
  • Alla slags undersökningar; enkäter, utvärderingar, marknadsundersökningar mm.
  • Många frågetyper och stor frihet att utforma webbenkäten.
  • Hantering av deltagarlistor och e-postutskick med funktion för påminnelser.
  • Analysera och jämför reslutat med korstabulering. Rapportgenerator och export till Excel.

Hjälp med enkäten?

Vi erbjuder hjälp med utformning och design av din enkät. Pris för en normalstor enkät (ca 30 frågor) är 3000 kr. Vi kan också ta hand e-postutskick med info om enkäten (inklusive 2 påminnelser) för 1500 kr. Moms tillkommer.

Kontakta oss för hjälp med din enkät
Alla slags undersökningar på Internet

Med Websurvey kan du enkelt och effektivt genomföra alla slags undersökningar på Internet. Programmet är webbaserat och all administration av enkäterna sköter du via en vanlig webbläsare.

Skapa egen demo helt kostnadsfritt

För att skapa enkäter behöver du öppna ett användarkonto. Det gör du enklast genom att registrera dig och skapa din egen demo helt kostnadsfritt. Du väljer sedan om du vill gå vidare och omvandla ditt demokonto till skarp version. Klicka här för att registrera dig.

Formgivning av enkäten

För att enkäterna skall harmonisera med er grafiska profil kan du själv välja färger, typsnitt, storlek och logotyp.

Stöd för flera administratörer

För att du skall kunna administrera enkäter tillsammans med flera kollegor eller samarbetspartners erbjuder Websurvey stöd för flera administratörer med olika rättigheter.

Många frågetyper

Websurvey erbjuder stora möjligheter när det gäller olika frågetyper. Exempel på olika frågetyper är Envalsfråga, Flerobjektsfråga, En rad fri text, Flera rader fri text, Matrisfråga och Skalfråga. Mer information om dessa frågetyper hittar du när du loggar in i systemet.

Enkäter med deltagarlista

Om du vill att enkäten bara skall vara tillgänglig för en specifik grupp kan du koppla enkäten till en deltagarlista. Deltagarna tilldelas unika användarnamn och lösenord och måste logga in innan de kan svara på enkäten. I enkäter med deltagarlista kan respondenterna ha svarsanonymitet.

Öppna enkäter

Du kan också skapa helt öppna enkäter som inte är kopplade till någon deltagarlista. Dessa enkäter kan vem som helt svara på.

Påminnelser

Om personer i din deltagarlista inte inkommer med svar erbjuder Websurvey stöd för påminnelser via e-post eller vanlig brevpost.

Rapporter

Du kan när som helst skapa svarsrapport för din enkät. I systemet finns funktioner för att skapa presentationer för visning på skärm/projektor eller för utskrift. Du kan dessutom exportera svaren till valfritt analys- och presentationsprogram (t. ex. Excel eller SPSS).

Några av våra kunder

Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Finansdepartamentet, FMV (Försvarets materielverk), Göteborgs Universitet, Högskolan i Kalmar, Kammarkollegiet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Lärarförbundet, Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet, Norrmalms stadsdelsnämnd, PTS - Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Statens Kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Spel, Umeå Universitet, Volvo, Västra Götalandsregionen.Andra produkter från Textalk

Textalk Webshop

Sveriges mest använda e-handelslösning Textalk Webshop utgör grunden för över 2000 säljplatser. Prova gratis redan idag.
Textalk Webnews

Skapa och underhåll din tidning på nätet med Sveriges ledande publiceringsverktyg för webbtidningar.
Textalk Prodoweb

Textalk Prodoweb är ett komplett publiceringsverktyg som gör det enkelt för dig att underhålla din hemsida.
Textalk Websliher

Smart publicering av dina trycksaker, tidningar och kataloger på webben. Låter dina läsare bläddra direkt i webbläsaren.
Textalk Webarch

Taltidningar på telefon, webb och smartphone. Komplett webbaserat arkiveringssystem för InDesign och Quark­Xpress. Kontakta oss för mer info

Producerat av Textalk · www.textalk.se · info@textalk.se